Veelgestelde vragen over lijkwade en baren

  

Mag je zonder kist begraven of gecremeerd worden?
U mag zonder kist begraven worden of gecremeerd worden. In plaats van een kist
mag u een draagbaar gebruiken.
Er zijn verschillende draagbaren, zoals een takkenbaar of een houten baar.

 

Mag een gekleurde wade worden gebruikt?
Het is belangrijk dat de wade van 100% natuurlijke materialen is gemaakt, zodat de wade op den duur vergaat.
U mag gebruik maken van geverfde wade. Kleding is ook geverfd en daarin mag u ook begraven of gecremeerd worden.
De verf voor het kleuren bevat geen schadelijke stoffen. 

 

Vormt het vocht een probleem?
Er zijn verschillende soorten stoffen, die gebruikt worden voor het maken van lijkwade. Hoe dikker de stof,
hoe meer vocht de stof op
neemt. 
Daarbij zal de uitvaartverzorger ook maatregelen nemen.
Informeer bij uw uitvaartverzorger welke maatregelen genomen worden.

 

Kunnen er koelelementen onder de gestorvene worden gelegd?
Onder de gestorvenen kunnen koelelementen worden gelegd.
Informeer bij uw uitvaartverzorger welke maatregelen deze neemt voor het verkoelen.